امروز:

دلم گرفته پدر.!

پدر!

لطف کن بایست!

رشد نکن!

دور نرو!

پیله ام می شکند!

بگذار نفسم در سینه حبس بماند!

بغض کرده ام!

دست بر سرم بکش مثل کودکی ام!

بگذار

دستانت را ببوسم!

نمی خواهم تو را در بستر بیماری ببینم!

برخیز!

بهار را می خواهم نشانت بدهم

دلم گرفته!

فقط با لبخند تو باز می شود...


راشین گوهرشاهی


نوشته شده در : یکشنبه 27 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

باغ نوازش

کتاب راع:

@ketabera

سخت است اگر در پی انکار تو باشم

سخت است بمانم... و گرفتار تو باشم

من مرغک مینایی و تو باغ نوازش

سخت است که زندانی دیوار تو باشم

سخت است بخواهم که بمانم به امیدی...

آنوقت نخواهی ...و دل آزار توباشم

سخت است بخواهی بگریزی نتوانی!

سخت است اگر در پی آزار تو باشم

ای شمع فروزنده و ای شعله ی سرکش

پروانه شدم بلکه سزاوار تو باشم

بازار، کسادست و گرانست نگاهت

جان داده ام از دست، خریدار تو باشم

ویران بشود شهر... پریشان بشود شعر

وقتی نشود لایق دیدار تو باشم

ای دوست، محبت کن و از قافیه بگذر

قسمت نه چنینست که در کار توباشم!

شاعر:

#راشین_گوهرشاهی

@ketabera


نوشته شده در : شنبه 26 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

چقدر پیر شده ای

مرد چل ساله چقدر پیر شده ای!

آنقدر که چشمهای بی نورت را به در می دوزی،

دیگر نوری به چشمهایت نمی ماند.!

زن سی ساله چقدر پیر شده ای.!

آنقدر که در انتظار آمدنش ساعتها را شمرده ای

دیگر عمری برایت نمی ماند.!

کودک هفت ساله چقدر پیر شده ای.!

آنقدر که هستی ات را در حسرت فرداها از کف داده ای.،

دیگر فردایی برایت نمی ماند.!

و آه پسرم.!

پسر شانزده ساله ام!

آنقدر که با تردید به دنیا می نگری

دنیایت از کف می رود.!

زندگی

مجال کوتاهیست برای

«زیستن اکنون»

خیال آینده به قتلش می رساند!

و از صحنه جرم می گریزد..

پیش از آنکه لحظه ی «اکنون» بمیرد

در آغوشش گیر!

#راشین_گوهرشاهی


نوشته شده در : چهارشنبه 23 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

آنقدر رویا

آنقدر رویا هست در آغوشت

که در شهرها نمی گنجی!

آنقدر کوه هست روی دوشت

که درجغرافیا نمی گنجی!

آنقدر ماهی هست لای موهات

که در دریا نمی گنجی!

آنقدر گام هست توی صدات

که در تارها نمی گنجی!...

تنها بیا به آغوشم!

آغوشم،

کشوریست که دریایی بی انتها دارد

جغرافیایی بی مرز

و شهری بی رویا

گامهای تو را خواهم نواخت

در شوری ابدی.

#راشین_گوهرشاهی


نوشته شده در : چهارشنبه 23 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

و خیال تو در باران می آید

باران می آید

و خیال تو هم در باران میاید

و چشمهای تو هم در باران می آیند

و عطر تو هم در باران می شکوفد

و گامهای تو در باران گم می شوند...

من از پیچ کوچه می گذرم و چشمم را

به چترهایی می دوزم که

خیال تو را با خود برده اند...

کسی از انتهای خیابان نمی آید

و من یادم می آید چادرش را که رها کردم

او نه چتری داشت

نه چکمه ای

روی صورتش با ملحفه ای سپید پوشیده بود

و برانکاردی که به سمت سردخانه می رفت

از حیاط خیس بیمارستان می گذشت

مادر را

در گورستانی دور از شهر خوابانده بودم

تا صدای بوق ماشینها بیدارش نکنند...

و باران که می آید

چشمهای مادر هم با باران می آیند

خیال مادر هم در باران می آید

و گامهایش در پیچ کوچه ، مرا به دنبال خیالش می کشد!

همانجا که گوشه ی چادرش را رها کردم

تا به دنبال عروسکها بدوم...

#راشین_گوهرشاهی


نوشته شده در : چهارشنبه 23 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

کسی مادرها را نمی بیند.!

کسی مادرها را نمی بیند

@ketabera

از آن روزی که مادر شدم همیشه گمان می کردم خوشبختی یعنی اینکه بچه ات در آغوشت باشد. خوشبختی یعنی اینکه بتوانی روزت را بی دغدغه ی کار و اشتغال با فرزند دلبندت بگذرانی. ازینکه یک مادر کارمند بودم احساس گناه می کردم و ازینکه می بایست قسمت مفید هر روزم را پشت رایانه و میز اداره و ترافیک آمد و شد بگذرانم ،احساس گناه. عاشق جمعه ها بودم زیرا می توانستم کودکانم را بیشتر در آغوش بگیرم و شاکی از قانون کار کشورم که ساعات کاری روزانه را به مادران تخفیف نمی داد. زندگی گذشت و بچه ها بزرگ شدند. آنها یادشان رفت تمام زندگی من هستند. تمامی درد همین بود آنها یادشان رفت. همه چیزرا یادشان رفت! تمام اوقاتی را که با هم گذرانده بودیم و اینکه من حتی ادامه تحصیلم را16 سال به عقب انداخته بودم تا آنها از آب و گل دربیایند، در نظرشان کاری مضحک بود. آنها یادشان رفت که ما با هم چه روزهای عاشقانه ای را پشت سر گذاشته بودیم و حالا تنها چیزی که از آن احساس شرم می کردند، اظهار عشق به مادر بود!

کودک که بودند.، روزهای تولدم و روزهای مادر.، جزیی از بهترین روزهای زندگی ام بود. روزهایی که می دیدم خانواده ام به خاطر وجود من اظهار شادی می کنند و پاسخ محبتهایم را با خلوص و محبت و عشق می دهند. اما بچه ها بزرگتر شدند. حالا تنها چیزی که به یاد می آورند جای سیلی هایشان هنگام اشتباهات مهلکیست که مرتکب شده بودند و پرخاشهایی که موقع عصبانیتها دیده بودند. آنها چشمهایشان را به روی محبتهایم می بستند زیرا خود را بزرگتر از آن می دیدند که نیازمند محبت باشند و چشمهایشان را به روی سیلی ها و پرخاشهای گاهگاهی ام گشودند زیرا خود را مدرنتر از آن می دیدند که نیازمند تربیت های متحجرانه.

من یک مادر بودم و حتی با هزاران کتابی که در طول عمرم خوانده بودم، نیاموخته بودم چطور در مواقع اسفبار از روی احساسات شدید درونم سیلی به صورت فرزندم نزنم و پرخاش نکنم. خواندن هیچ کتابی نمی تواند فوران احساسات یک مادر را محدود کند و خستگی اش را از بار سنگین مسئولیتها کمتر. در بسیاری از شرایط، آدم نمی تواند مادر مهربانی باشد و مثلا از فرزندش به خاطر بی تفاوتی به مسؤلیتهایش تشکر بکند.! بچه ها که بزرگتر می شوند مادرها تنها تر می شوند. مادرها می مانند و کوه ظرفهای نشسته و کارهای نکرده و در آستانه ی میانسالی..، با دریایی از رویاهای فردی تحقق نیافته. بچه ها که بزرگتر می شوند مشکلاتشان هم بزرگتر می شود و مادرها زیر بار مشکلات آنها کمر خم می کنند. آنوقت همین کمر خمیده و تن بیمار و اعصاب خرد شده.، باعث می شود بچه ها از آدم فاصله بگیرند. هیچ بچه ای حوصله ی غر و لندهای مادری را ندارد که مدام به خاطر به موقع حمام گرفتن و لباس تمیز پوشیدن و مرتب کردن تخت و اتاق و درس خواندن بچه اش به او گیر می دهد. آنوقت حتی اگر در طول عمرت هزارها کتاب خوانده باشی و کتابها نوشته باشی و مدرک تحصیلی ات را هم به دکترا کشانده باشی.، باز در نظر فرزندت فقط یک مادر بد اخلاق غرغرو هستی و روز مادر که می شود.، کسی نیست به تو تبریک گفته باشد! مثل من.! مثل خیلی از مادرهای دیگر.!

انگار تمام روزهای ولنتاین و سپندارمزگان و روز زن و غیره،...فقط برای زنهای زیبای توی خیابان است . آدم مادر که میشود.، پابند خانه و شوهر و فرزند که می شود، از یادها می رود. گویا هر کاری هم که می کند، در نظر دیگران از روی وظیفه است. کارهای خوبش را کسی نمیبیند و اندک بی حوصلگی هایش دیگران را سخت دلزده می کند .

انگار آدم مادر که می شود،

از یادها می رود

حتی روز مادر.

#راشین_گوهرشاهی


نوشته شده در : چهارشنبه 23 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

باغ

کتاب راع:

در حوالی عشق

درختی هست

که شاخه هایش شبیه دستهای تواند

و برگهایش

شبیه چشمهایت

بهار که می شود

لبخند تو را جوانه می زند

و آغوش تو را در گلبرگهایش می شکوفد

من عطر اندام تو را در ذهنش احساس می کنم

و به ریشه هایش زنجیر می شوم

تا عصاره جانم را

بنوشد و بشکوفد

بنوشد و میوه دهد

بنوشد و سایه گسترد...

در حوالی عشق

درختی هست

که ریشه هایش آغوش توست

و چنان چنگ زده بر سرزمین روحم

که در تو محو شده ام!

#راشین_گوهرشاهی

@ketaberaنوشته شده در : چهارشنبه 16 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

اندوه ابدی

در کدام رویا بهم می رسیم؟

کدامین لحظه هوای مرا خواهی داشت؟

به کدامین جهت روی تو خواهد گردید؟

جزییات بازگشت تو را

چنان خیال می کنم که انگار

قرارست

زمین راههای رفته اش را باز گردد!


و کهکشان راه شیری

از گامهای روشن خود پشیمان بشود!

تو ای ستاره ی شبهای دلدادگی!

در کدام سیاهچاله به دام افتاده ای

که تو را بازگشتی به جذبه ی رگهایم

نیست!

بیا!

من تو را هرگز از یاد نبرده ام!

و زیر بار اندوهی ابدی

بازگشت تو را خواهانم

هرچند که می دانم

دور زمین معکوس نخواهد شد

و زمان

قصد ندارد

به عقب برگردد

تا مهلت آغوش تو...

#راشین_گوهرشاهی


نوشته شده در : چهارشنبه 16 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

هوای نبودنت

کتاب راع:

@ketabera

تو آب بودی!

این را از جاری بودنت دانستم!

وطن بودی!

این را از آرامش آغوشت دانستم!

تو کتاب بودی.!

از داستان ابدی ات دانستم.!

عشق بودی.!

از نبودن شادی ام

وقت نبودنت دانستم.!

تو بهشت بودی.!

از هبوط غریبانه ام

وقت رفتنت دانستم.!

تو ...

تنها کسی که می توانستم صدایش بزنم «مادر»

ای عشق.!

هوای

نبودنت

ابریست.!

#راشین_گوهرشاهی


نوشته شده در : چهارشنبه 16 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

دزد

@ketabera

دزد،

تمام کودکیم را دزدید

بعد مادرم را،

بعد،

لبخندهای پدرم را

و دندانهایش را

و پاهایش را

دزد

چنگ انداخته در گلوی پدر می خواهد او را هم با خود ببرد!

بابا تلاش می کند بایستد نمی تواند!

بابا تلاش می کند بخندد نمی تواند!

بابا نمی داند با اشتیاق دستهایش برای نوازش چه کند!

دستهایش روی سرم درد می کند و می لرزد!

دزد،

خیالات خوب پدرم را دزدیده و جایش را

با ترس از افتادن و تنها ماندن و مرگ پر کرده!

چشمهای بابا به قرصهای ویتامین وصل است

کلیه هایش به دیالیز

و قلبش

به انتظار سرآمدن تنهایی...

هرشب بختک جیغ تنهایی اش روی دلم می نشیند

و من هرچه می خواهم ازین شهر دور،

برای نجاتش فریاد بزنم آها...ی دزد...

صدایم در نمی آید!...

ای کاش می توانستم

برای پدرم

یک جوانی تازه بدزدم!

می خواهم در آینده دزد شوم،

تا از بهشت برایش

چیزهای خوب بدزدم!

#راشین_گوهرشاهی


نوشته شده در : جمعه 11 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

ادامه بشریت

کتاب راع:

@ketabera

من ادامه بشریتم آقا!

با تمام خونهایی که خورده ام!

رنجهایی که کشیده ام!

جنگهایی که پدید آورده ام

و غارتها و برده کشی هایی که کرده ام!

تا جهان آن چیزی بشود که اکنون بوده است؛

غرق در انکار ضمیر خویش و گریان از تاریخ خونبار خود.!

من ادامه بشریتم آقا.!

که خوبی را به کسوت سکوت آراستم تا رنگ ببازد

و سر بزنگاه

بدی و ناراستی را به جای نیکی علم کردم

تا پایدار بماند.!

من گذاشتم که برادر، برادر را نشنود

و خواستم که زن از پهنه ی تاریخ محو شود

تا

با سایه ی هوس انگیزش افسانه های شبانه ام را بسازم!

من گذاشتم که کودکان بیاموزند بشر دوجنسیتی یعنی دنیای نا برابر برای نیمی از آدمیان

و تفاوت رنگ پوست یعنی حق اداره و استثمار دیگران!

من حق آزادی را به نام آزادی از جوهرآزادی صلب کردم

و گذاشتم پول

احترام آدمیان را تسخیر کند.!

و سواد را وسیله ای برای گروگان کشی

و کار را وسیله ای برای بهره برداری

و مال را وسیله ای برای تصاحب همه چیز

و فریب و سیاست را راهی برای تصدی بر امور

وضع کردم.!

من قوانین خودم را دارم آقا.!

تا با لبخندی بر چهره از همدردی و انسانیت بگویم

و خنجرم را در غلاف سینه پنهان کنم

تا رو در روی برادر بر سینه ی برابری بنشانم!

و با شعار ترویج صلح جهانی ،

دشمنانم را خلع صلاح می کنم!

و با ترس از قحطی و خشکسالی در سرزمینشان

و یا وعده به درآمد بالا و رفاه اجتماعی در سرزمینهای دیگر

آنان را به کوچ از زادگاهشان تشویق کنم

تا قطره قطره خاکشان را بنوشم

و املاکشان را تسخیر کنم.!

من ادامه بشریتم آقا.!

با ترس از گرم شدن زمین

و وقوع زلزله و سونامی

و شعار برابری و برادری

و تبلیغ صلح جهانی

برادری که بازو بر گردن برادر دیگر

حلقه میکند؛

تا طوق بردگی اش باشد.!

یا دار و جوخه اعدامش.!

من تداوم بشریتم آقا...!

#راشین_گوهرشاهی

#شعر_منثور


نوشته شده در : جمعه 11 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

نان تست

بلای جان من!

قطعا روزی از جهان من عبور می کنی!

و من هنوز سیب زمینی هایم را بخار پز نکرده ام که

در مه آلوده خیال تو غرق می شوم...

تو روی نرده های طبقه ی هفتم آسمان رویایی ات

خم شده ای

و من هنوز چنگال دو دندانه ام را در سیب های زمینی بخار پز فرو نبرده ام که

در مه اندود خیال تو غرق می شوم

وقتی کلاهت را برداشته ای

و به زن طبقه ی ششم ،

پنجم،

چهارم ،

سوم ،

دوم

و همکف بهشت،

صبح بخیر می گویی...

نه نان تست هم نمی تواند به وقت صبحانه،

ریاضیات اجتهادت را دلچسب تر کند!

وقتی که اعتقاد داری عشق چیز مزخرفیست،

هیچ چیز نمی تواند لقمه ی دهان پرکنی بشود؛

برای رفع دلشوره های مداوم،

یا تردیدهای جنون آور

و بغضهای کشنده

بلای جان من.!

هنوز ساعت رفتن نیامده است!

اما روزی از جهان تو عبور خواهم کرد...

و آن روز قطعا ،

طعم سیب های

زمینی له شده،

و نان تست را

واقعی تر حس خواهم کرد!

#راشین_گوهرشاهی

#شعر_منثور


نوشته شده در : جمعه 11 اسفند 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

کمی برف هم پای گلدان ببارد


خدایا چه خوبست باران ببارد

کمی برف هم پای گلدان ببارد


بگو سرد باشد زمستان ولیکن

کمی نعمتت در بیابان ببارد


خدایا چه شد مهر تو بر زمینت؟

بگو باز هم ابر گریان ببارد


بگو بلکه دریاچه دیگر نخشکد

و چتر تو بر رودهامان ببارد


کمی مهربان باش با زنده رودت

بگو بر تن مرده اش جان ببارد


زمین پیش روی تو دامان گشوده

بگو بلکه ابرت خرامان ببارد


خدایا دعا میکنم سیر باشد 

زمین تو از بس که ایمان ببارد!شاعر: راشین گوهرشاهی


نوشته شده در : سه شنبه 17 بهمن 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

پنجره!


می خواهم

از پنجره ی چشمانت 

بپرم پایین !...

دستانم را رنگ بنفش بزن

صورتم را آفتابی کن

موهایم را ابری...

 

اصلن وانمود کن

آسمان بودم و زمین افتادم

قول می دهم وقتی که می روم

حتی آب از آب احساست تکان نخورد!


شاعر: راشین گوهرشاهی


نوشته شده در : سه شنبه 10 بهمن 1396  توسط : صبح.    نظرات() .

برف می بارد(ترانه)


کتاب راع:

@ketabera

برف می بارد...

برف بس زیباست می بارد

این برف هم مانند این دنیاست

با ناز می خندد... با رقص می بارد...

اما به غیر از نیم روزی یا که چندین روز

ردپای ترد او بر خاک

پابرجا نمی ماند...

اما به جز در خاطرات ما اثر از او نمی ماند...

گفت مادر رو به فرزندان دلبندش

ای کودکانم یادتان باشد...

برف بس زیباست می بارد

چون حریری نو

روی خاک ترد می لغزد...

با غمزه های نوعروسی شاد،

در پیش چشم آسمان و باد می رقصد

از سپید روشنش هستی حریری تازه می پوشد

در سرور بودنش کوه و بیابان جامهای باده هایی ناب می نوشد

لیک بعد از نیم روزی یا كه چندین روز

جز ردپایی سرد ازو بر جا نمی ماند...

یا مگر در خاطرات ما اثر از او نمی ماند...

ای کودکانم یادتان باشد؛

جان انسان روزگاری در حریر برف می ماند

مثل آدم برفی کوچک، لباس شیطنت بر دوش

لیک بعد از نیم روزی چند

می رود با نور؛ دوشادوش

تا حریری تازه را در بر بپوشاند

پیله ی خشک زمستان را بخشکاند

با دو بال تازه از این پیله بگریزد؛

مثل یک پروانه ی زیبا

اوج گیرد در بهاری که پس از این برف می آید...

کودکانم گوش...

در زمستان جهانی تنگ

دست تقدیر فلک با حیله و نیرنگ

می زند بر جان انسان چنگ ...

رنجها و دردها ی بیشماری روح انسان را می آزارد

لیک هر رنجی

مثل یک گوهر

روح انسان را بپالاید...

کودکانم عاقبت یک روز

آدمی چون برف می میرد

تا ردای لذتی کوتاه و صدها زخم را از تن بیندازد

آدمی چون برف، هم آغوش مهر آفتاب و خاک می میرد

لیک جای ترس و وحشت نیست

مرگ، آغاز شکوفاییست؛

جان آدم در غلاف خاک بعد از مرگ

هرگز و هرگز نمی ماند..

برف دنیا سرزمین جان آدم را

می کند سیراب تا همچون گلی رعنا

همزمان با مرگ،

بشکفد از خاک

کودکانم برف می بارد...

تا سراب زندگانی را به یاد آرد...

"زندگی زیباست همچون برف

مرگ هم زیباست.

شاعر: راشین گوهرشاهی

@ketabera


نوشته شده در : سه شنبه 10 بهمن 1396  توسط : صبح.    نظرات() .