تبلیغات
قایق - هفت

امروز:

هفت


به شمارش جهان پرداخته ام
 از یك تا هفت تمام عددها را
 
تمام عددها
به هفت ختم می شوند

 و تمام هفت تیرها به عدد.
 
بدون دستهای تو
 چیزی باید زمینم را بشمارد
 چیزی باید برای زمینم
 دلگرم كننده باشد
 چای صبحگاهی اش را دم كند
 با قند؛ پهلویش بنشیند
 و تاهفت بشمرد

 می گفتی تمام عددهارا؛
 تمام عددها را كه به هفت ختم می شوند
 و زمین یادم رفت
 چندبار به دور خودش چرخید...

 من خواب نگاه تو را می دیدم
 و دستهات كه یادشان می رفت از زیر چانه ام بلند شوند

 چیزی باید زمین را بشمارد بعد تو
 و وقتی كه فصلها از یادش می رود
 دستش را بگیرد و به سمت بهارش ببرد

 خدارا چه دیدی...
 تمام عددها به هفت ختم می شوند
 و شاید وقتی زمین دوباره شروع به شمردن كرد
 نفر هفتم این بازی تازه ات من باشم
كه هفت تیر تو به سمتم
 -درغیابت و قیامت-
 شلیك آخرش را می كند.
 
صبح(راشین گوهرشاهی)


نوشته شده در : دوشنبه 10 مهر 1391  توسط : صبح.    نظرات() .