امروز:

..

.کتاب راع:
سرباز

تفنگش را کاشت

ایمانش را روی دوش گرفت

 به مصاف اهریمن رفت...
راشین گوهرشاهی
t.me/ketabera

کتاب راع:

 
  می دانم همین روزها

تمام  فعل های ماضی ساده در حرفهام،
تمام  آمد، گفت، بود، داشتم... هایم

به مضارع استمراری بر می گردند؛
می آید، می گوید.. هست، دارم؛

وقتی قواعد دستوری زبان زندگی ام
آمدنت را کشف  کنند.

راشین گوهرشاهی

t.me/ketabera


نوشته شده در : دوشنبه 30 مرداد 1396  توسط : صبح.    نظرات() .